top of page

Metacognio is a non-profit organization whose mission is to support professionals working in the fields of academic and athletic education by providing professional development opportunities and exchange of experience and information. 

Metacognio is about metacognition, brain based teaching and learning in academic and sports education.

Please enjoy the blog, find and like us on Facebook and contact us if you are willing to facilitate one of our workshops for coaches or teachers. 

 
           

Metacognio ir biedrība, kuras misija ir atbalstīt izglītības un sporta jomā strādājošos profesionāļus, piedāvājot profesionālās izaugsmes seminārus un veicinot pieredzes un informācijas apmaiņu.

 

 

Lūdzu lasiet mūsu bloga rakstus, apmeklējiet Facebook lapu un sazinieties ar mums, ja vēlaties uzņemt kādu no mūsu piedāvātiem semināriem


           

bottom of page