top of page
  • Artūrs Piļkēvičs

Jūti līdzi, pirms pamāci!

Updated: Feb 21, 2020


Metacognio piedāvā ilustrāciju zinātniski atbalstītam auzināšanas paņēmienam - integrācijai!

Kā pareizi reaģēt uz bērnu bieži neracionālo uzvedību?

Pirmā doma ir uzreiz ķerties pie racionāliem paskaidrojumiem, pamācībām, piedāvāt risinājumus, vai nekāvējoties piemērot sodu. Taču, balstoties uz izpratni par to, kā aug un attīstās bērna smadzenes, kļūst skaidrs, ka vispirms ir nepieciešams veidot saikni ar bērna emocionālo stāvokli, jo satrauktā emocionālā stāvokli bērns nemaz nespēj (nevis negrib) racionāli spriest, uzklausīt, un izdarīt secnājumus.

Smadzeņu augšanas procesā vispirms attīstās smadzeņu pamatne, kas ir atbildīga par emocijām. Savukārt, smadzeņu garoza, kas nodrošina racionālo domāšanu attīstās daudz lēnāk - līdz pat 25-30 gadu vecumam. Tāpēc Tina Brojna un Daniels Ziegels savās grāmātās "Audzināšana bez drāmas" (No-Drama Discipline) un "Apvienoto prāta spēju bērns" (The Whole Brain Child) iedrošina vecākus vienmēr censties vispirms veidot saikni ar bērna emocionālo stāvokli un tikai tad apelēt pie sapratnes. Autori uzsver, ka tikai tādā veidā vecāki palīdz bernam stiprināt šo savienojumu starp emocioālo un racionālo smadzeņu reģioniem un tādejādi attīstīt paškontroli. Iedvēsmojoties no šo autoru darbiem, MetaCognio piedāvā attēlu, kas apkopo šo principu.

Turklāt, papildinām šo bildi ar autoru piedāvātiem pamatjautājumiem, kuri, ievērojot minēto secību, palīdzes vecākiem pareizi reaģēt uz bērnu uzvedības izaicinājumiem.

1. Kāpēc bērns tā rīkojas? 2. Ko tieši es vēlos bērnam iemācīt šajā situācijā? 3. Kā es varētu vislabāk to bērnam šobrīd iemācīt?


99 views0 comments
bottom of page