top of page
  • Artūrs Piļkēvičs

Gribi iemācīties vairāk - sēdi priekšā!

Updated: Feb 21, 2020


Vairāki pētījumi pedējo gadu laikā rāda, ka skolēnu atrašanās vietai klasē ir ietekme uz to panākumiem un atzīmēm - skolēni kas atrodas klases priekšā uzrāda labākus rezultātus, nekā tie, kas sēž aizmugurē. (Brown, 1998; Kierwa, 2000; Perkins &Weiman, 2005)

Visinteresantākais ir tas, ka tādi paši secinājumi ir arī tad, kad nevis skolēns izvēlas sēdvietu, bet skolotājs nosaka to. Tas nozīmē, ka labāki rezultāti ir nevis tikai tāpēc, ka labākie skolēni izvēlas sēdēt priekšējās rindās, bet drīzāk tāpēc, ka tie, kas sēž priekšā, labāk uztver un tiešāk komunicē ar skolotāju. Secinājumi: Skolēn, sēdi priekšā! Vecāk, iedrošini savu bērnu sēdēt priekšā! Skolotāj, iekārto sēdvietas klasē apaļveida formā, lai visi sēž priekšā un arī nepārtraukti pārvietojies klasē, lai uzrunātu visus vienlīdzīgi!

P.S.: Multenes "Dienvidparks" attēlotai realitātei par skolēniem, kas sēž priekšā un nekad neko nesaprot, ir ļoti vājš zinātnisks pamatojums :)


40 views0 comments
bottom of page